Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780367262235 Categorieën: ,
Engels |
31 oktober 2019
Smart Growth and Sustainable Transport in Cities

This book delves into the urban planning theory of “smart growth” to encourage the creation of smart cities, where compact urban spaces are optimized to create transit-oriented, pedestrian- and bicycle-friendly areas, with a clear focus on developing a sustainable, humanistic transport system.

Over the last century, increased demographic changes and use of motor vehicles in the wake of “urbanization” led to the rapid expansion of cities, giving rise to economic, social and environmental problems. Sprawls and extension into natural areas caused a scattered urban context replete with empty spaces. This book provides an effective solution to this with an overview of the historical application of smart growth principles as a response to the issue of sprawling cityscapes, and sheds light on the theoretical information and methodologies used by cities to re-develop the urban landscape. It also encloses a checklist for practitioners and decision makers to inform the developmental process and integrate smart growth strategies into land use planning.

This book effectively engages with the global problem of urban sprawl in cities and hence will be an asset to both urban planning professionals, and graduate and postgraduate students of urban studies and the related disciplines.

 

Dit boek verdiept zich in de stedenbouwkundige theorie van “slimme groei” om de creatie van slimme steden aan te moedigen, waar compacte stedelijke ruimten worden geoptimaliseerd om transit-georiënteerde, voetgangers- en fietsvriendelijke gebieden te creëren, met een duidelijke focus op de ontwikkeling van een duurzaam, humanistisch transportsysteem.

In de afgelopen eeuw hebben de toegenomen demografische veranderingen en het gebruik van motorvoertuigen in het kielzog van de “verstedelijking” geleid tot een snelle uitbreiding van steden, wat economische, sociale en milieuproblemen met zich meebracht. Uitbreidingen en uitbreiding in natuurgebieden veroorzaakten een verstrooide stedelijke context vol met lege plekken. Dit boek biedt een effectieve oplossing hiervoor met een overzicht van de historische toepassing van slimme groeiprincipes als antwoord op het probleem van uitdijende stadslandschappen, en werpt een licht op de theoretische informatie en methodologieën die door steden worden gebruikt om het stedelijk landschap opnieuw te ontwikkelen. Het bevat ook een checklist voor praktijkmensen en beleidsmakers om het ontwikkelingsproces te informeren en slimme groeistrategieën te integreren in de ruimtelijke ordening.

Dit boek gaat effectief in op het mondiale probleem van ongebreidelde stadsuitbreiding en zal daarom een aanwinst zijn voor zowel professionals op het gebied van stedelijke planning als voor afgestudeerde en postdoctorale studenten in stadsstudies en aanverwante disciplines.

€152.40

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367262235
NUR SOC026030