Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9783037785997 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2019
Future Cities Laboratory
In short, following Marshall McLuhan’s famous provocation, the editors focus less on the message and more on the medium of research. This involves retreating from research contents-the topics, themes, questions, hypotheses, insights, ideas, concepts, and thoughts-for the moment to consider the materials, methods, tools, techniques, and approaches that support them. This change in perspective reveals a rich array of research approaches that include: the visual documentationof complex stakeholder interests, political and economic circumstances in built form and design vision; two-and three-dimensional mapping of vegetation, temperature and humidity, in conjunction with point cloudterrestrial and airborne laser-scanning technology; gathering data from sensors and geospatial data; emergence of solution spaces and multi-dimensional complexity science; subject oriented approaches to behavioural and cognitive decision making in city navigation; and approaches to emergent phenomena such as extended urbanisation that are not always visible to existing analytical or documentary lenses.
Kortom, in navolging van Marshall McLuhan’s beroemde provocatie, richten de redacteuren zich minder op de boodschap en meer op het medium van onderzoek. Dit houdt in dat men zich even terugtrekt van de onderzoeksinhoud – de onderwerpen, thema’s, vragen, hypothesen, inzichten, ideeën, concepten en gedachten – om te kijken naar de materialen, methoden, instrumenten, technieken en benaderingen die deze ondersteunen. Deze verandering van perspectief onthult een rijk scala aan onderzoeksbenaderingen, waaronder: visuele documentatie van complexe belangen van belanghebbenden, politieke en economische omstandigheden in gebouwde vorm en ontwerpvisie; twee- en driedimensionale kartering van vegetatie, temperatuur en vochtigheid, in combinatie met point cloudterrestrial en airborne laserscantechnologie; het verzamelen van gegevens van sensoren en geospatiale data; het ontstaan van oplossingsruimten en multidimensionale complexiteitswetenschap; subjectgeoriënteerde benaderingen van gedrags- en cognitieve besluitvorming in stadsnavigatie; en benaderingen van opkomende verschijnselen, zoals uitgebreide verstedelijking, die niet altijd zichtbaar zijn voor bestaande analytische of documentaire lenzen.
€34.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht 599 gr
Afmetingen 241 X 172 X 21
ISBN 9783037785997
NUR POL002000