Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789012403108 Categorie:
Nederlands |
5 oktober 2018
De Omgevingswet als veranderopgave

Ons huidig omgevingsrecht bestaat uit vele wetten en regelingen zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer enzovoorts. De wetgeving is hierdoor niet overzichtelijker of logischer geworden. De Omgevingswet moet hierin verbetering bieden. Zoals minister Melanie Schultz terecht opmerkte is het succes van de Omgevingswet voor 80% afhankelijk van de cultuur en voor 20% van de regels. Om deze reden gaan de auteurs in deze uitgave vooral in op de veranderopgave en de cultuur.

Ingrid Kersten (BMC) over Wim Tijssen. Wim is senior adviseur bij de gemeente Tilburg en heeft zich in zijn tijd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu al bezig gehouden met de Omgevingswet. De handreiking die de Omgevingswet biedt, vult Wim zodanig in dat niet alleen de wet, maar ook ons handelen met een frisse blik bekeken wordt. Wim is de motor achter de veranderopgave die de wet vraagt en is voor de gemeente Tilburg een katalysator in de organisatorontwikkeling. Ook is Wim een bevlogen workshop- en cursusleider bij de Academie voor Openbaar Bestuur en meer nog een betrokken mens bij een goede fysieke leefomgeving. Er zijn maar weinig mensen zoals Wim, die gebalanceerd kunnen spreken over wat de wet van ons vraagt en de uitwerking daarvan in de diverse regels en instrumenten, bekeken vanuit de rol van de samenleving, bestuurder en ambtenaar.

Diantha Wijngaard-ten Raa (OMWB) over Piet de Nijs. Piet is strategisch adviseur bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voorheen heeft hij ervaring opgedaan als beleidsmaker bij de gemeente Breda en als zelfstandig adviseur. Van herontwikkeling van industriegronden, tot het mogelijk maken van duurzame bodemenergie en hergebruik van secundaire bouwstoffen: het denken in mogelijkheden en het leveren van eenvoudige oplossingen is altijd de rode draad geweest in zijn werk. Dit heeft Piet onder meer de schrijfprijs ‘De Gouden Veer’ voor eenvoudig en duidelijk beleid opgeleverd. Ook heeft Piet recent ervaring opgedaan in het project ‘Handvatten voor het Omgevingsplan’ en veranderopgaven van gemeenten en omgevingsdiensten. Ervaring die hard nodig is voor de veranderopgave van de Omgevingswet. Want als het succes van de Omgevingswet voor 80% afhankelijk is van de cultuur, dan zal de mens het verschil moeten maken. Cultuurdragers en koplopers zijn voor deze verandering onmisbaar. Piet is zo’n koploper.

€67.41

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Sdu Uitgevers
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 532 gr
Afmetingen 240 X 170 X 12
ISBN 9789012403108
NUR 823