Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 247

 • 1

  Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

 • 2

  Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

 • 3

  Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

 • 4

  Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of na het beëindigen van de samenleving indien de ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

 • 5

  Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of het beëindigen van de samenleving indien de ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang de desbetreffende belemmeringen bestaan.

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit slachtoffers van strafbare feiten
  artikel: 14

 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  artikel: 253v, 248, 255, 266, 277, 327

 3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  artikel: 815

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2023

wijziging

07-06-2022

Stb. 2022, 242

34605

05-12-2022

Stb. 2022, 493

01-04-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 486

33526

20-03-2014

Stb. 2014, 134

01-03-2009

wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 500

30145

06-02-2009

Stb. 2009, 56

25-04-2007

wijziging

08-03-2007

Stb. 2007, 145

30316

08-03-2007

Stb. 2007, 145

02-11-1995

nieuw

06-04-1995

Stb. 1995, 240

23012

29-09-1995

Stb. 1995, 478

02-11-1995

vervallen

06-04-1995

Stb. 1995, 240

23012

29-09-1995

Stb. 1995, 478

01-01-1985

wijziging

30-08-1984

Stb. 1984, 404

16247

01-10-1984

Stb. 1984, 451

01-01-1970

nieuwe-regeling

11-12-1958

Stb. 1958, 590

04-06-1969

Stb. 1969, 259

wijziging

11-12-1958

Stb. 1958, 591

04-06-1969

Stb. 1969, 259

wijziging

28-05-1969

Stb. 1969, 257

3767

04-06-1969

Stb. 1969, 259

wijziging

28-05-1969

Stb. 1969, 258

04-06-1969

Stb. 1969, 259