Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

AMvB

Identificatienummer:

BWBR0032919

Rechtsgebied

Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht

Overheidsthema

Economie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 09-04-2019

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling modellen eigen verklaring

 2. Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vertrouwensdiensten
  artikel: 5

 2. Regeling nationale EZ-subsidies
  bijlage: 1.3

 3. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

 4. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014

 5. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015

 6. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013

 7. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017

 8. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016

 9. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  bijlage: 5

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(09-04-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

18-04-2019

wijziging

06-09-2018

Stb. 2018, 321

06-09-2018

Stb. 2018, 321

10-03-2017

wijziging

22-02-2017

Stb. 2017, 75

22-02-2017

Stb. 2017, 81

01-01-2017

wijziging

27-10-2016

Stb. 2016, 411

02-06-2016

Stb. 2016, 218

01-07-2016

wijziging

24-06-2016

Stb. 2016, 242

24-06-2016

Stb. 2016, 243

01-04-2013

nieuwe-regeling

11-02-2013

Stb. 2013, 58

11-02-2013

Stb. 2013, 58