Wat komt er kijken bij het opzetten van een Bed & Breakfast?

Antwoord

Bestemmingsplan

Per gemeente wordt in een bestemmingsplan vastgesteld waar er wel of niet gebouwd mag worden en wat het gebruik van gebouwen mag zijn. Een Bed & Breakfast past niet binnen de bestemming “Wonen”. Om toch een Bed & Breakfast in een woning te kunnen beginnen, zal daarom een vergunning moeten worden aangevraagd om af te wijken van dit bestemmingsplan. Als u binnen de bebouwde kom woont, kunt u via de kruimelregeling vergunning krijgen. Op zich staan veel gemeenten wel positief tegenover de vestiging van een B&B, omdat daarmee de aantrekkingskracht van de gemeente voor toeristen wordt vergroot. U kunt dan middels de kruimelregeling snel een vergunning voor de B&B krijgen. De meeste gemeenten stellen wel een aantal voorwaarden voordat zij de vergunning verlenen.

Voorwaarden per gemeente

De voorwaarden voor het verlenen van de vergunning verschillen per gemeente. Toch is er een aantal algemene voorwaarden dat steeds terug komt. Hieronder een kort lijstje met voorwaarden die in veel gemeenten worden gesteld, uitgaande van een B&B binnen de bebouwde kom:

  • In de meeste gemeenten moet degene die de Bed & Breakfast beheert, ook hoofdbewoner van het pand zijn. Dit betekent dat u de Bed & Breakfast in uw eigen huis moet hebben. Verhuur van een losstaand huis, is dan dus niet aan te merken als een Bed & Breakfast.
  • De verblijfplaats moet onderdeel zijn van de woning. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat uw gasten in hetzelfde huis verblijven als u. Veel gemeentes voegen als extra voorwaarde toe dat tuinhuisjes en andere soortgelijke bijgebouwen niet mogen worden omgebouwd om als verblijf te dienen. Dit is omdat bewoning van tuinhuisjes extra overlast voor buren kan veroorzaken, die niet ontstaat bij bewoning van het hoofdgebouw.
  • Een ander voorwaarde die veel voorkomt is dat er maximaal tussen de 30% en 50% van het woonoppervlak mag worden gebruikt voor de Bed & Breakfast. Of een percentage wordt aangegeven en welk percentage dit dan is, hangt af van de gemeente waarin u woont. In sommige gemeenten wordt naast een maximaal percentage, ook de maximale oppervlakte die gebruikt mag worden aan de voorwaarden toegevoegd. Tot de ruimte die besteed wordt aan de Bed & Breakfast wordt meestal de kamer waarin uw gasten verblijven en de badkamer die zij gebruiken gerekend.
  • Er moet soms een nachtregister worden bijgehouden waarin u de gegevens van al uw gasten en de datum waarop zij bij u verbleven noteert. Deze moet u jaarlijks overdragen aan de gemeente.
  • U mag meestal geen alcohol schenken tegen betaling.

Een Bed & Breakfast is een leuke manier om bij te verdienen. Veel gemeenten hebben daarnaast duidelijk op een rijtje staan wat er in ieder geval vereist is om een Bed & Breakfast te beginnen. Informeer van te voren dus goed naar de voorwaarden die in uw gemeente gelden, zodat u goed voorbereid bent wanneer u de aanvraag voor een vergunning gaat doen bij de gemeente

Datum: 6 June 2018