Animatie: Hoe het omgevingsloket werkt ‘van plan tot publicatie’.

Toelichting

Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit stelsel ondersteunt de wet door onder andere te zorgen voor meer inzicht, minder onderzoekslasten en dezelfde informatie voor iedereen.

Het DSO heeft voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket: het Omgevingsloket. Dat bestaat nu al, maar krijgt een nieuwe vorm. In het nieuwe Omgevingsloket staan straks alle regels van de Omgevingswet en informatie uit plannen overzichtelijk bij elkaar. Al deze informatie is gemakkelijk toegankelijk. Als de wet in werking treedt, kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zowel op een kaart als in tekst zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Zo kunnen zij sneller, beter en integraal werken.

De eerste animatie licht het nieuwe Omgevingsloket kort toe.

De tweede animatie laat zien hoe het loket werkt ‘van plan tot publicatie’.

Samenvatting:

Hoe gaat het nieuwe Omgevingsloket eruit zien? Hoe werkt dit loket ‘van plan tot publicatie’? Twee nieuwe animaties geven antwoord op deze vragen.

Datum: 11 May 2017