Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen

VNG 9 februari 2024

Handreikingen

Handreikingen

Het gaat om de volgende aanpassingen:

Lijkbezorgingsrechten

Wijziging van de onderdelen 6.1 en 6.2 van de tarieventabel: de verwijzing naar de vergunning voor een grafkelder of grafbedekking op grond van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen is geschrapt in verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet (overheveling naar omgevingsplan).

Leges

  • Nieuwe maximumtarieven reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (paragraaf 1.2) in tarieventabel en toelichting

  • Nieuw maximumtarief rijbewijs (artikel 1.12) in de tarieventabel en de toelichting

  • Nieuwe tarieven akten burgerlijke stand in de toelichting

Toeristenbelasting 

In de toelichting is een passage toegevoegd over arbeidsmigranten. 

Parkeerbelastingen

In de toelichting hebben we actuele jurisprudentie verwerkt. 

Riool- en waterzorgheffing

De toelichting hebben we aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In deze wet zijn de gemeentelijke watertaken opgenomen.

Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 

Algemene toelichting bij de Model Verordeningen gemeentelijke belastingen

  • Actualisering van de objectafbakening (brandgangen)

  • Toevoeging jurisprudentie van de Hoge Raad over bekendmaking

De geconsolideerde teksten van de modelverordeningen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.