Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nieuwe werkwijze omgaan met Ow/Wkb in het BAG- en WOZ-proces

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten met deze gevolgen om moeten gaan.

VNG 25 oktober 2023

Handreikingen

Handreikingen

Op 1 januari 2024 treden de Ow en Wkb in werking. Dit heeft gevolgen voor de bijhouding van de BAG en de WOZ als er sprake is van bouwwerken met gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen). In een aantal gevallen beschikken gemeenten niet meer over alle gegevens voor de bijhouding van de BAG en de WOZ. Om de kwaliteit van de registraties op peil te houden, zijn er landelijk afspraken gemaakt over hoe gemeenten met de bijhouding om moeten gaan. Deze afspraken zijn in overleg met BZK en de Waarderingskamer tot stand gekomen.

Nieuwe factsheet gepubliceerd

In de factsheet Gevolgen en oplossingen voor de BAG en WOZ van oktober 2023 worden deze afspraken uitgelegd. Deze nieuwe factsheet vervangt de in november 2022 gepubliceerde versie. Met de afspraken zorgen we ervoor dat gemeenten zoveel mogelijk op dezelfde manier omgaan met de gevolgen van de Ow en Wkb.

Uitgangspunt is dat gemeenten zoveel mogelijk gebruik maken van informatie die vrijwillig is meegeleverd bij aanvragen en meldingen. Ook kan een gemeente aanvullende informatie opvragen als er een nieuw huisnummer nodig is. Hiervoor is een informatieblad Beschrijving vragen om extra informatie voor de BAG beschikbaar.

Als gemeenten niet over voldoende informatie beschikken, dan gebruiken zij zoals afgesproken gestandaardiseerde voorlopige waarden. Een Modelproces BAG en WOZ in relatie tot Omgevingswet en Wkb (pdf, 712 kB) stelt gemeenten in staat om de nieuwe werkwijze in hun werkprocessen op te nemen.

Vervolg

In de eerste maanden van 2024 beoordeelt de VNG samen met gemeenten of de beschreven werkwijze in de praktijk voldoende uitvoerbaar is. Het ministerie van BZK en Waarderingskamer monitoren de eventuele gevolgen op de kwaliteit van de BAG en de WOZ.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.