Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Peter Overwater
NEEM CONTACT OP

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief en werkt zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Onze grondzakendeskundigen en juristen taxeren, geven strategische adviezen over grondbeleid, en maken deel uit van schade- en deskundigencommissies van rechtbanken en gerechtshoven. Zij zijn tevens betrokken bij arbitrages en bindende adviezen.