Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wijzigingen bouwregelgeving: natuurinclusief bouwen en CO2-meters op scholen

Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie van gebouwen moeten verblijfsvoorzieningen komen voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Doel is om voor deze beschermde diersoorten te zorgen voor voldoende verblijfplaatsen. Hiermee wordt natuurinclusief (ver)bouwen de norm zoals is opgenomen in het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving. De wijziging is één van de vier veranderingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) die minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Volkshuisvesting Nederland 19 mei 2024

Blog

Blog

Hiermee wordt natuurinclusief (ver)bouwen de norm zoals is opgenomen in het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving. De wijziging is één van de vier veranderingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) die minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

In klaslokalen in het primair en voortgezet onderwijs komen verplicht CO2-meters te hangen. De minister voor primair en voortgezet onderwijs heeft hierom verzocht. Een hoog CO2-gehalte is niet bevorderlijk voor de leerprestaties en gezondheid.

Voor nieuwe woningen wordt verplicht dat de drempel bij de buitenruimte, zoals een balkon, niet hoger mag zijn dan 2 cm. Op deze manier kunnen ook rolstoelgebruikers zelfstandig gebruikmaken van de buitenruimte. Deze wijziging komt in aanvulling op eerdere aanscherpingen van de toegankelijkheidseisen in het Bbl in 2021 in het kader van het Actieplan “Toegankelijkheid voor de bouw” (2018, implementatie VN-Verdrag Handicap).

In het kader van de brandbestrijding worden aanvullende eisen gesteld aan een droge blusleiding voor gebouwen hoger dan 20 meter. Op iedere verdieping moeten straks twee brandslangaansluitingen komen van de droge blusleiding. De brandweer kan bij de bluswerkzaamheden dan de aansluiting kiezen die het minst leidt tot rookverspreiding op de verdieping. Aanleiding voor deze aanpassing zijn aanbevelingen uit 2020 van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) in relatie tot de brand bij de Londense Grenfell Tower. 

Zie ook

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.