Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Waar kan je nog bouwen met 'water en bodem sturend'? Rijk geeft eindelijk helderheid

Waar in Nederland kan je nog bouwen als je rekening houdt met waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid. Een nieuwe kaart die minister Mark Harbers liet opstellen, biedt helderheid.

10 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

‘Water en bodem sturend’ is al enige tijd het uitgangspunt van het Rijk bij ruimtelijke ontwikkelingen. Maar lange tijd was er onzekerheid wat dit precies betekent. Kan nog overal gebouwd worden, en zo nee, onder welke voorwaarden dan wel?

Een nieuwe kaart en onderzoeken die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer stuurde, bieden meer inzichten. De informatie vormt het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Minister Harbers: “Steeds vaker zien we dat ons water en onze bodem tegen grenzen aan lopen. Denk aan de drinkwaterbedrijven die de noodklok luiden omdat genoeg drinkwater in 2030 niet vanzelfsprekend is. En denk aan bodemdaling, wat leidt tot schade aan wegen of woningen en tot extra beheerkosten bij gemeenten.”

“Klimaatverandering verergert deze problemen. Daarom heeft het kabinet besloten om bij de inrichting van ons land meer rekening te houden met water en bodem. Het nieuwe kaartmateriaal helpt daarbij. Hierdoor kunnen overheden de risico’s van elk gebied in Nederland zien, en meenemen bij de locatiekeuze en uitwerking van hun bouwplannen”, aldus de minister.

De kaart laat volgens het ministerie zien dat er bijna overal in Nederland nog gebouwd kan worden. Wel zullen voor bepaalde locaties meer maatregelen moeten worden getroffen om daar te bouwen op zo’n manier dat het er ook in de toekomst met een ander klimaat nog goed wonen is.

Dit geldt bijvoorbeeld in de kustprovincies of langs de rivieren en beekdalen. Dat kan komen doordat de bodem slap is, door een grote kans op wateroverlast of door meerdere risico’s samen. In algemene zin geldt dat hoe risicovoller de locatie, hoe meer kennis en middelen nodig zijn om klimaatbestendig te bouwen. Het Rijk heeft de Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving ontwikkeld, die duidelijk maakt hoe er klimaatbestendig kan worden gebouwd.

De kaart is overigens geen volledig overzicht van alle geschikte bouwlocaties in Nederland. Sommige Natura 2000-gebieden kleuren bijvoorbeeld groen, wat impliceert dat er gebouwd kan worden terwijl daar geen bouwvergunningen voor worden verleend.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.