nieuws

De ladder voor duurzame verstedelijking: Een klim naar verbetering?

22-09-2014

bron: Alexandra de Waard

Op 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Bro (hierna: 'de Ladder'). Het doel van de Ladder is het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.

Op het moment dat advocaat Alexandra de Waard bezig was met het afronden van haar scriptie, was de Ladder een betrekkelijk nieuw instrument en leverde de toepassing daarvan in de praktijk nog veel vragen en onduidelijkheden op. Voor haar scriptie heeft ze aan de hand van de beschikbare jurisprudentie en (toen nog) schaarse literatuur onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de Ladder een effectieve doorwerking biedt van de doelstelling om in gemeentelijke bestemmingsplannen duurzaam om te gaan met de ruimte. Tevens is ze ingegaan op de vraag hoe de eventueel geconstateerde knelpunten van de Ladder kunnen worden ondervangen.

Download hier 'De ladder voor duurzame verstedelijking: Een klim naar verbetering?'

https://www.hekkelman.nl/publicaties/de-ladder-voor-duurzame-verstedelijking-een-klim-naar-verbetering

Meer van Omgevingsweb