Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Ook de Nieuwe Ladder vereist behoefteraming voor nieuwbouw in binnenstedelijk gebied

Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Deze wijzigingen stonden centraal tijdens het seminar ‘De Nieuwe Ladder’ dat Bureau Stedelijke Planning en Stibbe op 16 mei jl. in Amsterdam hielden. Een van de belangrijkste conclusies van het seminar is dat de huidige verplichting, om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de behoeften hiervan aan te tonen, ook bij de nieuwe Ladder verplicht blijft. Ook als de locatie in binnenstedelijk gebied ligt, blijft dit noodzakelijk. Bij een uitleglocatie dient bovendien aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet in het bestaande stedelijke gebied plaats kan vinden.

Bureau Stedelijke planning 24 mei 2017

De nieuwe wetgeving en toelichting van de Ladder voor Duurzame verstedelijking is vooral duidelijker dan de huidige. Zo zijn de woorden actueel en regionaal geschrapt omdat deze verwarrend waren. Het bepalen van de behoefte aan de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling blijft echter een verplichting, ook als deze in binnenstedelijk gebied plaatsvindt. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Het niet langer noodzakelijk om aan te tonen dat de betreffende ontwikkeling multimodaal bereikbaar is. Ook is het met de nieuwe Ladder mogelijk om bij flexibele bestemmingsplannen te besluiten om de Ladderplicht door te schuiven naar het moment van uitwerking. Het opstellen van de motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven.

Tijdens het seminar, waar 100 geïnteresseerden vanuit de overheid en private partijen aanwezig waren, werden presentaties gegeven door Jan van Oosten van Stibbe, Pieter van der Heijde van Bureau Stedelijke Planning en Jacqueline Vrolijk van het Ministerie van I en M.

Vanuit I en M werden de politieke en beleidsmatige achtergronden van de voorgenomen wijziging toegelicht. Bureau Stedelijke Planning gaf aan wat de gevolgen van de nieuwe Ladder zijn voor de verplichte onderbouwing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen en pleitte ervoor de Ladder als onderlegger te hanteren voor de Omgevingsvisie. Stibbe gaf een overzicht van de recente jurisprudentie over de huidige Ladder geplaatst naast de nieuwe Ladder, besprak de functie van de Ladder onder de Omgevingswet en plaatste de Ladder in het bredere kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening.

Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Ter gelegenheid van het seminar hebben Stibbe en Bureau Stedelijke Planning een Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking uitgebracht. De Handleiding biedt handvatten om te komen tot een nuttige en praktische toepassing van de Ladder die bovendien Raad van State-proof is. De Handleiding is

hier

te downloaden.

Artikel delen