Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

VIVO's op stoom, Omgevingswet leeft

De Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) is sinds begin dit jaar volop aan de gang binnen de VNG, het IPO en de UvW. In enkele maanden tijd hebben de intensieve werksessies binnen de koepels veel kennis, betrokkenheid en ook nieuwe vragen opgeleverd. De sfeer varieerde van ‘er kwam veel los’ tot ‘energiek’ en ‘inspirerend’.

Rijksoverheid 18 maart 2016

Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, maar een geordend en verbonden geheel van afspraken en ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. Dit systeem zorgt ervoor dat initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie kunnen raadplegen die zij nodig hebben voor de processen van de Omgevingswet. Binnen de diverse koepels is de afgelopen weken hard gewerkt aan een analyse van bestaande processen en de digitale gevolgen van de Omgevingswet op die processen. Alle koepels hielden daarvoor werksessies met een representatieve afvaardiging van hun achterban. Wat hebben ze tot nu toe gedaan, met wie, waarom is het nuttig en wat levert het op?

26 wetten

De Omgevingswet integreert straks 26 wetten en regels in een nieuwe wet en 14 regelingen. Om dat goed te faciliteren moeten er ook digitale voorzieningen worden gemaakt. Daarvoor zijn we nu de informatievraag aan het verkennen, zeggen Maarten Diependaal en Harry Post, de ICT-projectleiders binnen het IPO. Monique Pruijs, ICT-projectleider binnen de UvW: De wet is nog niet in beton gegoten en ook de uitvoering van de wet niet, dus is het ook vanuit de waterschappen belangrijk daar perspectief aan te geven: wat gaat wel en niet werken?

48 gemeenten

De werkgroep ICT binnen de VNG was als eerste aan de gang. Vanaf 4 januari kwamen 120 ambtenaren uit alle relevante geledingen van 48 gemeenten bij elkaar om te sparren over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wat zijn de informatiekundige consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving, wat voor dienstverleningsconcepten passen daarbij en welke informatie heb je daarvoor nodig? Al dit soort vragen komen aan de orde, zowel op gemeentelijk als op interbestuurlijk niveau, zegt Theo van de Brink, projectleider ICT VNG.

De betrokkenheid is enorm. We hebben zelfs een wachtlijst, zegt Van den Brink. De aandacht voor de Omgevingswet en het belang daarvan is vanaf het begin groter dan we gedacht hadden. Ook bij het IPO en de UvW is er veel interesse. Pruijs: Het gaat nu echt leven. De gebruikers voeren het werk uit en weten dus ook wat de impact van de Omgevingswet is op hun werk. Het is dus noodzakelijk dat bijna elk waterschap hierin participeert.

Marsroute

Het wakker schudden en in productiestand brengen van het veld is een belangrijk nut van VIVO, beaamt Van den Brink. Een ander nut is dat we nu langzaam maar zeker in beeld krijgen wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren op het vlak van informatievoorziening en aanpalende domeinen om de Omgevingswet echt succesvol te maken. We beginnen een marsroute te krijgen.

Riviertjes en kloven

In de volgens Van den Brink krankzinnig korte doorlooptijd is er al veel bereikt. Het heeft ons echt twee sessies gekost om iedereen op vlieghoogte te krijgen. Nu zitten we in de eindsprint om de resultaten van de analyses zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarmee hebben we gedaan wat een verkenning ook moet doen: het terrein verhelderen. Wat zijn de beekjes, riviertjes, kloven en gebergten en hoe trekken we daar doorheen met elkaar?

Scherp beeld

Ook het IPO en de UvW zijn met de eindsessies en rapporten bezig. Van Diependaal en Post: Het is vooral een zoeken met elkaar: waarmee gaan we straks werken, wat moeten we daarvoor doen als provincie en hoe krijgen we alle relevante informatie ontsloten, zodat we beter en sneller met de complete samenleving aan de slag kunnen. Pruijs: De interactie die we opzochten om daarmee het beeld scherper te krijgen, kwam echt tot stand. Naar verwachting worden de eindresultaten begin april opgeleverd.

Artikel delen