nieuws

Veiligheid bouwplaatsen Zuid-Limburg onder de maat

10-10-2019

bron: Inspectie SZW

Bij een grote controle van bouwplaatsen in Maastricht, Kerkrade en omgeving heeft de Inspectie SZW op 33 plekken de werkzaamheden stilgelegd. Ook zijn tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Op slechts vier van de 22 bezochte bouwplaatsen bleken bouwvakkers gezond en veilig te kunnen werken.

Een inspecteur legt werkzaamheden onmiddellijk stil als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Zo bleek op tientallen plekken dat werknemers bijvoorbeeld gevaar liepen bedolven of getroffen te worden door bouwmaterialen. Ook waren bouwvakkers onvoldoende beschermd tegen het inademen van kwartsstof en was er gevaar voor elektrocutie. Het veilig werken met steigers ging in veel gevallen mis. Bij een groot bouwwerk waren de steigers rondom het gebouw op geen enkel punt verankerd aan de gevel. Daardoor kunnen de steigers gemakkelijk omvallen, verschuiven of instorten met alle gevolgen van dien. De Inspectie was genoodzaakt het totale bouwwerk stil te leggen. De Inspectie ziet erop toe dat er pas verder wordt gewerkt als het gevaar is opgeheven.

Wake-upcall woningbouwcorporaties

Veel bouwwerkzaamheden die de Inspectie bezocht, worden in opdracht van woningbouwcorporaties uitgevoerd. Zij hebben als opdrachtgever een belangrijke verplichting om eerlijk, gezond en veilig werken tijdens het hele bouwproces te borgen. In de praktijk worden verantwoordelijkheden echter verschoven naar de hoofdaannemers, onderaannemers en zzp’ers. Uit de Inspecties op de bouwwerken bleek dat alle woningbouwcorporaties tekort schieten in hun rol als opdrachtgever. De Inspectie SZW gaat ervan uit dat de uitkomst van deze grote bouwcontrole een wake-upcall voor de corporaties is.

Eerlijk werk

Op het gebied van eerlijk werk zagen de inspecteurs ook misstanden. Op de meeste bouwplaatsen worden regels voor werktijden en beloning nageleefd. Inspecteurs troffen op één bouwplaats Oekraïense bouwvakkers aan die vermoedelijk niet in Nederland mogen werken. Ook zijn drie gevallen van vermoedelijke onderbetaling en een overtreding van de Arbeidstijdenwet geconstateerd.

Gerelateerd nieuws

Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in