Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Update bouw windpark Hollandse Kust Zuid en mogelijke hoorbaarheid van bouwactiviteiten

Sinds de laatste update in april is er veel voortgang geboekt met de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid. Er zijn meer kabels op de zeebodem gelegd, funderingen geheid en turbines geplaatst. In dit artikel geven we een update over het bouwproces en de mogelijke hoorbaarheid van een deel van de bouwactiviteiten.

Vattenfall 20 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Installatie van funderingen

Na de winterstop is in april de installatie van de turbinefunderingen door Seaway’s Strashnov hervat. 87 funderingen zijn geplaatst en 53 van de 140 funderingen worden de komende periode geplaatst. De funderingen die we momenteel plaatsen, staan het dichtste bij de kust (19 km) van alle funderingen binnen de terreinen Hollandse Kust 3&4.

Recentelijk is gebleken dat, voor fundaties die dichter bij de kust zijn gelegen, bepaalde weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat het heien van de fundatie met tussenpozen hoorbaar is aan de kust. Het heien is een essentieel onderdeel van de offshore constructie van het windpark en kan niet worden vermeden. De heiwerkzaamheden van de funderingspalen in HKZ zijn echter nu al voor meer dan 60% voltooid, dus mogelijk hoorbaar geluid aan de kust zal in de toekomst beperkt zijn.

We kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen wanneer het geluid van de bouw van het windpark aan de kust hoorbaar zal zijn. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de ligging van de fundatiepaal ten opzichte van de kust, de windsnelheid, windrichting, golfhoogte en omgevingsgeluidsniveaus. Het lijkt er momenteel op dat het geluid zich alleen onder bepaalde omstandigheden naar de kust verplaatst. Normaal gesproken kan het heien aan de kust alleen hoorbaar zijn als het weer erg rustig is en er geen andere geluiden op zee en de kust te horen zijn.

Hoewel de bouw van het windpark 24/7 doorgaat, worden er slechts twee tot drie monopiles per 48 uur geïnstalleerd. De installatieperiode waarin er geluid te horen is voor één monopile duurt gemiddeld 2 uur. Wanneer de volgende funderingen precies worden geplaatst, is niet te zeggen. Dit is onder andere afhankelijk van het weer, de voortgang van andere aanverwante werkzaamheden in de omgeving en eventuele onvoorziene zaken die zich bij zo’n groot project kunnen voordoen. De plaatsing van de funderingen duurt naar verwachting tot na de zomer (september).

De installatie van elke fundering wordt gevolgd door de installatie van het externe werkplatform bovenop de fundatiepaal. Dit werk wordt uitgevoerd door Jumbo en het schip de Fairplayer.

Kabelinstallatie

Het tweede deel van het bouwproces is het leggen van de kabels die de stroom van de turbines naar de onderstations zullen transporteren. 55 van de 140 kabels zijn nu gelegd. Op de kruisingen tussen bestaande kabels op de zeebodem – bijvoorbeeld datakabels – en de kabels van het windpark is beschermingsmateriaal aangebracht om schade aan de kabels te voorkomen.

Turbine-installatie

In april werd de eerste Siemens Gamesa 11 MW turbine geïnstalleerd. Sindsdien heeft Cadelers installatieschip Wind Osprey meerdere offshore reizen gemaakt en heeft Siemens Gamesa verschillende turbines op funderingen geïnstalleerd. Bij elke trip naar zee worden onderdelen voor vier turbines aan boord geladen: vier torens, vier turbinegondels en twaalf wieken. De eerste stroom aan het net zal nu binnen zeer afzienbare tijd geleverd gaan worden.

De komende maanden gaan alle bouwactiviteiten door. Windpark Hollandse Kust Zuid zal gestaag meer duurzame energie aan het net leveren. Windpark Hollandse Kust Zuid wordt gebouwd door Vattenfall en is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.