Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal bestaan uitzonderingen. In dit blog-artikel zal ik deze uitzonderingen aanstippen en in volgende blog-artikelen apart behandelen. Ook moet ik nog bespreken wat de betekenis is van het element ‘het gelegenheid bieden tot’. Voordat ik dat doe, zal ik wijzen op de bredere context van dit blog-artikel.

Vosters, Luc
9 maart 2020

Blog

Blog

De bredere context

Dit blog-artikel moet je zien binnen de bredere context van de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. In vorige blog-artikelen ben ik al uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer we te maken hebben met dat hoofdstuk en wanneer niet. Die vraag is nog steeds aan de orde.

Ter herinnering: hoofdstuk 15 Bal gaat over de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin’. Dat lees je in artikel 15.1, eerste lidHet vorige blog-artikel ging over het begrip ‘badwaterbassin’. Ook de begrippen’ zwemmen’ en ‘baden’ kwamen aan de orde.

Nu moet nog het laatste element van artikel 15.1, eerste lid, over ‘het gelegenheid bieden tot’ worden besproken. Dit element blijkt nauw verband te houden met een aantal uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Die uitzonderingen vind je in artikel 15.1, tweede lid.

Het element ‘het gelegenheid bieden tot’

Betrokkenheid derden

Beginnen wij met het element ‘het gelegenheid bieden tot’. Dit element impliceert dat er altijd een derde is. Als ik ‘gelegenheid bied tot’, dan is dat per definitie aan iemand anders. Immers, ‘mijzelf gelegenheid bieden tot’ klinkt raar. Als ik morgen naar het zwembad ga, dan zeg ik niet: “Morgen bied ik mijzelf de gelegenheid om te zwemmen.” Wel zeg ik: “Morgen ga ik naar het zwembad.” Dit is misschien een beetje flauw, maar toch is het belangrijk voor de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal.

Privé-badkuip en privé-zwembad

De badkuip in mijn badkamer en het privé-zwembad in mijn achtertuin bijvoorbeeld zijn misschien wel badwaterbassins. Toch vallen het baden in mijn privé-badkuip en het zwemmen in mijn privé-zwembad niet onder hoofdstuk 15 Bal. Zolang personen die behoren tot een huishouden gebruik maken van de badkuip of het privé-zwembad is van ‘het gelegenheid bieden tot’ immers geen sprake.

Grijs gebied

Maar hoe zit het als vrienden bij mij op bezoek komen en gebruikmaken van mijn privé-zwembad? Die vrienden behoren niet tot mijn huishouden. Eigenlijk zijn zij ‘derden’. Is dan wel sprake van ‘het gelegenheid bieden tot’? Valt mijn privé-zwembad ineens wel onder hoofdstuk 15 Bal op het moment dat vrienden er gebruik van maken?

Maakt het verschil of het privé-zwembad in de achtertuin deel uitmaakt van een koopwoning of een huurwoning? Bij een huurwoning is het zo dat de eigenaar van de woning het huurgenot verschaft aan de huurders. Huurders behoren niet tot het huishouden van de eigenaar. Voor hem zijn de huurders ‘derden’. Is bij het gebruik van een privé-zwembad bij een huurwoning dan wel sprake van ‘het gelegenheid bieden tot’? Valt een privé-zwembad bij een huurwoning dan wel onder hoofdstuk 15 Bal?

En wat moeten we vinden van badwaterbassins in hotels, Bed&Breakfasts, campings en dergelijke? Eigenaren of exploitanten van die bedrijven verschaffen ook een huurgenot aan hun gasten. Die gasten behoren niet tot het huishouden van de Bed&Breakfast. Kan dan wel gesproken worden van ‘het gelegenheid bieden tot’? Vallen zwembaden in hotels, Bed&Breakfasts en op campings dan wel onder de werking van hoofdstuk 15 Bal?

Nauw verband met bepaalde uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Aan de ene kant leidt het criterium ‘het gelegenheid bieden tot’ ertoe dat privé-zwembaden zijn uitgesloten van de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Aan de andere kant roept dit ogenschijnlijk eenvoudige criterium de nodige vragen op.

Al deze vragen houden nauw verband met sommige uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Deze uitzonderingen worden genoemd in artikel 15.1, tweede lid. De uitzonderingen zal ik in volgende blog-artikelen bespreken. Daarbij zal ik antwoord geven op de gestelde vragen. Hopelijk lost het grijze gebied zich dan vanzelf op. Voor nu zal ik volstaan met het enkel aanstippen van de uitzonderingen.

Uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Het tweede lid van artikel 15.1 noemt vijf gevallen waarop hoofdstuk 15 Bal niet van toepassing is. Hoofdstuk 15 Bal is niet van toepassing op het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin:
a. bij een huishouden
b. in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving
c. dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld
d. dat is bedoeld voor contact tussen mens en dier, of
e. aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd

Volgend blog-artikel

In het volgende blog-artikel zal ik de eerste uitzondering bespreken. Die uitzondering gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin bij een huishouden. Daarbij zal ik antwoord geven op de vraag of een privé-zwembad onder de werking van hoofdstuk 15 Bal valt op het moment dat vrienden er gebruik van maken. Ook zal ik antwoord geven op de vraag of een privé-zwembad bij een huurwoning onder hoofdstuk 15 Bal valt.

Conclusie

De vraag is nog steeds aan de orde wanneer we te maken hebben met hoofdstuk 15 Bal en wanneer niet. Volgens artikel 15.1, eerste lid, is dat hoofdstuk van toepassing op de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin’.

Het vorige blog-artikel ging over het begrip ‘badwaterbassin’. Ook de begrippen ‘zwemmen’ en ‘baden’ kwamen aan de orde.

In het blog-artikel dat je nu leest, stond ik stil bij de betekenis van het element ‘het gelegenheid bieden tot’. Volgens dit element vallen privé-zwembaden buiten de werking van hoofdstuk 15 Bal. Tegelijkertijd roept het element vragen op. Deze vragen houden nauw verband met uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal.

Bekijk hier de volledige blogreeks Zwemmen onder het Bal

Artikel delen