Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Op 1 januari 2024

treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Voor zwembaden betekent dit een overstap naar nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving geeft ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar het brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

  • De lijst met parameters wordt uitgebreid en aangescherpt en
  • Er komt ruimte voor alternatieve waterbehandeling.
  • Zwembaden moeten de risico’s m.b.t. hygiëne en veiligheid analyseren en
  • De benodigde maatregelen uitvoeren om hygiëne en veiligheid te borgen.

Een van de aspecten hierbij is het beoordelen van de (maatschappelijke) acceptatie van bepaalde risico’s. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in de huidige risico’s en de mate van acceptatie daarvan. Om dit goed onderbouwd te doen, is tijd nodig. Maar de tijd tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving is beperkt.