Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitbreiding buitengerechtelijke ontbindingsbevoegdheid sinds 1 januari 2024

Indien in een woning drugs, zoals bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet, worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daarvoor aanwezig zijn, kan een burgemeester besluiten om deze woning te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. Daarvoor kon een burgemeester een woning al op grond van artikel 174 a Gemeentewet sluiten, indien door gedragingen in de woning de openbare orde werd verstoord. Zo’n verstoring werd echter niet snel aangenomen.

26 februari 2024

Blog

Blog

Sinds 1 januari 2019 is artikel 13b van de Opiumwet verruimd en kan de burgemeester ook over gaan tot een sluiting, wanneer sprake is van strafrechtelijke voorbereidingshandelingen. Gedacht kan worden aan de opbouw- en/of voorbereidingsfase van een productielocatie van soft- en/of harddrugs.

Grondslag buitengerechtelijke ontbinding

In het kader van de anti-drugs aanpak in Nederland heeft de wetgever ervoor gekozen om naast de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester een bevoegdheid voor de verhuurder in het leven te roepen om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, als de woning op grond van art. 174a Gemeentewet of art. 13b Opiumwet werd gesloten. Deze bevoegdheid is uitgewerkt in artikel 7:231 lid 2 BW. De bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst gold tot voor kort echter niet in het geval van voorbereidingshandelingen in een woning. De wetgever had dit bij de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid over het hoofd gezien. Dit had tot gevolg dat een verhuurder de huurovereenkomst bijvoorbeeld wél buitengerechtelijk kon ontbinden wanneer de burgemeester een woning had gesloten vanwege de aanwezigheid van een handelshoeveelheid (soft)drugs, maar niet als deze was gesloten vanwege voorbereidingshandelingen.

Verruiming bevoegdheid tot sluiting én buitengerechtelijke ontbinding

Op 24 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde’ aangenomen. Hierdoor kan een verhuurder een huurovereenkomst sinds 1 januari 2024 ook buitengerechtelijk ontbinden bij een burgemeesterssluiting wegens ‘voorbereidingshandelingen’ in een woning. Met deze verruiming is de eerdere omissie van de wetgever hersteld en de aanpak van ondermijning verder verstevigd.

Daarnaast kan een burgemeester sinds 1 januari 2024 een woning sluiten, wanneer sprake is van een (vrees voor) verstoring van de openbare orde door ernstig geweld of bedreiging daarmee in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning of een (vrees voor) verstoring van de openbare orde wegens het aantreffen van een wapen in de woning. De verhuurder kan de huurovereenkomst op grond van deze nieuwe wet naar aanleiding van zo’n sluiting ook buitengerechtelijk ontbinden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.