Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Programmaraad ziet voorbode Omgevingswet in Oosterwold

Dinsdag 17 januari jl bezocht de Programmaraad van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet Oosterwold. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking, maar nu al werken overheden op verschillende plaatsen in de geest van deze wet.

19 januari 2017

De gebiedsontwikkeling in Oosterwold is daar één van. Het Waterschap

Zuiderzeeland

en de Gemeente Almere nodigden de Programmaraad uit mee te kijken naar de uitdagingen en kansen van de Omgevingswet in de praktijk.

Oosterwold is een woongebied tussen Almere en Zeewolde waar de bewoners (initiatiefnemers) zelf verantwoordelijk zijn voor het bouwrijp maken van hun kavel, het ontwerp van hun huis, de energievoorziening, de bereikbaarheid en de waterhuishouding. De overheid geeft een aantal regels en kaders mee.

Omdat de bewoners van Oosterwold hun eigen

afvalwater

zuiveren en zelf moeten zorgen voor droge voeten, is de rol voor het Waterschap Zuiderzeeland in dit gebied ook een geheel nieuwe. We proberen niet op voorhand te kijken of iets wel of niet kan en hoe iets zou moeten, maar we geven initiatiefnemers voorwaarden mee zodat ze zelf kunnen zorgen dat het water schoon blijft en er geen wateroverlast ontstaat, zegt Erik Deiman, programmaleider van Waterschap Zuiderzeeland

Tijdens het bezoek werd gesproken met ambtenaren én bewoners. Ineke van der Hee, directeur van het programma en voorzitter van de Programmaraad, is enthousiast: Oosterwold is weer een mooi staaltje pionieren in de polder! Het gaat helemaal uit van de initiatiefnemers met de overheid als facilitator. Ook is het een grootschalig experiment waar je al kunt zien hoe de Omgevingswet kan werken en waar veel leerervaringen uit zijn te halen. Wij, van het programma, kunnen die leerervaringen helpen te verzamelen en te delen met anderen!

De gebiedsorganisatie voor Oosterwold is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland.

Artikel delen