Menu

Zoek op
rubriek

Bouwend Nederland: Overheid, betrek de markt bij het Schone Lucht Akkoord

Bouwend Nederland ondersteunt de ambitie de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. De bouwsector werkt om die reden aan de Groene Koers waarin de sector streeft naar een vergaande verduurzaming van het bouwmachinepark in 2030 en waarin al heel veel initiatieven nu worden ontplooid.

Bouwend Nederland 13 januari 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Publieke opdrachtgevers hebben een belangrijke rol om ruimte te creëren voor een markt waarbij een zo laag mogelijke uitstoot tijdens het bouwen wordt beloond. Hier dient dan wel budget voor te worden vrij gemaakt.

“Het risico van dit bestuursakkoord waaraan niet alle overheden deelnemen is een lappendeken van verschillende regels in verschillende gebieden bij verschillende overheden. Nu nemen 3 provincies niet deel aan dit akkoord en slechts 36 gemeentes. Het effect hiervan zal zijn dat ondernemers investeringen in verduurzaming uitstellen omdat onduidelijk is wat er precies van ze verwacht wordt. Vertraging zal dan het resultaat zijn in plaats van de gewenste versnelling. We moeten hier rekening mee houden want de ruimte om te investeren is door de minder goede vooruitzichten door de stikstofcrisis al erg laag ”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland hoopt dat minister van Veldhoven de bouwsector op korte termijn zal betrekken bij haar plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maxime Verhagen: “Realisme is geboden in de verduurzaming van de bouwmachines. De sector doet al veel maar is voor de vergroening van grote bouwmachines mede afhankelijk van leveranciers die werken voor de internationale markt. Deze zullen niet alleen hun aanbod aanpassen voor de relatief kleine Nederlandse markt. Daarnaast hebben we te maken met ondernemers die forse bedragen hebben geïnvesteerd in hun bestaande machines. Als deze versneld afgeschreven moeten worden dan hebben ze daar hulp bij nodig. We gaan graag het gesprek met minister van Veldhoven aan om te bekijken hoe onze inspanningen op dit gebied in lijn kunnen worden gebracht met het Schone Lucht Akkoord. We willen zo duidelijkheid scheppen voor de bouw- en infrasector in Nederland.”

Artikel delen