Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Onze laatste uitgave dateert van november 2013. In de daaropvolgende vier jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van asbest zich in rap tempo opgevolgd.

Zo zijn de spelregels voor bedrijven uit de asbestketen verschillende malen aangepast. Alleen al vorig jaar hebben we lagere grenswaarden gekregen, maar ook een aangepaste risicoklasse-indeling, nieuwe normen in de certificatieschema’s en het verplicht gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Ook opdrachtgevers zijn vanaf 1 januari 2017 nog meer verantwoordelijk voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

Wat niet is veranderd, is de continue verscherping van de wet- en regelgeving voor deze partijen vanuit Den Haag. Als gevolg van deze verscherping merken wij dat de rechters opgelegde sancties streng(er) toetsen, bijvoorbeeld aan het bewijs dat aan een boete ten grondslag wordt gelegd, maar ook wat betreft de vraag of een boete nog wel evenredig is. Een ander novum betreft de publicatie van asbestovertredingen op de website van de Inspectie SZW. In eerste instantie leek de rechterlijke macht een streep te zetten door deze praktijk, maar in een uitspraak van 2 augustus 2017 oordeelde onze hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) dat de Inspectie SZW de namen van asbestsaneerders wel mag publiceren op internet, als een overtreding is geconstateerd.

Voor een optimaal resultaat is up-to-date kennis van de asbestrechtspraak dus essentieel, zowel voor bestuursorganen die handhavend optreden als voor burgers en bedrijven die te maken hebben met dergelijk handhavend optreden.

Ook vraagstukken zoals: wie moet zorgen voor de asbestinventarisatie, wie kan als overtreder worden aangemerkt, wanneer mag worden overgegaan tot spoedeisende bestuursdwang en welk gewicht moet worden toegekend aan bevindingen van andere handhavers, blijven onverminderd in beweging. Gefragmenteerde wet- en regelgeving maakt het beantwoorden van deze vragen niet gemakkelijker.

Deze nieuwe uitgave geeft een actueel en alomvattend juridisch overzicht van asbestgerelateerde wet- en regelgeving en is een onmisbare uitgave voor eenieder die zich professioneel dan wel uit interesse bezighoudt met asbest. De eerste stap is inzicht in de spelregels, maar dan is men er niet. De vraag hoe deze regels worden uitgelegd door de rechters in Nederland is eveneens een niet te missen stap. In dit boek is niet alleen alle nieuwe relevante jurisprudentie op het gebied van asbest verwerkt,

Tot 1 januari 2018.

maar is de oudere rechtspraak eveneens geactualiseerd. Verder zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten.

Wij wensen u veel leesplezier.

Tim Segers, Peter Huijbregts en Jelle Bekke