Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel nieuw omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Minister Dekker stuurt een nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.

Dekker, Sander
14 januari 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u een nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel aan.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

Nota van wijziging van de algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten

Artikel delen