Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789491930027 Categorieën: ,
Nederlands |
1 mei 2014
Ruimtelijke Ordening voor raadsleden en bestuurders

Ruimtelijke ordening zou gesneden koek moeten zijn voor raadsleden en bestuurders en voor vele anderen. In de praktijk valt dit vaak tegen. Dat is niet vreemd: sinds 2008 is er continue veel veranderd. Daardoor bevat de huidige wetgeving (Wro, Wabo en Chw) een heel scala aan instrumenten, dat een gemeente of provincie kan inzetten voor gebieds- en projectontwikkeling. Daarmee is wel een nieuwe complexiteit ontstaan: het maken van de juiste keuze.

In deze nieuwe, derde druk van RO voor raadsleden en bestuurders worden de verschillende instrumenten besproken en geplaatst in de huidige tijdgeest van crisis, krimp, leegstand, burgerparticipatie, organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Er zijn veel concrete voorbeelden opgenomen, die de tekst verduidelijken. Besproken wordt hoe burgers beter bij ruimtelijke ordening betrokken kunnen worden.

 

Het boek is helder en toegankelijk geschreven. Het biedt veel praktische informatie voor lokale en provinciale bestuurders en politici, maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening.

 

U leest:

  • wat ruimtelijke ordening is en wat daarmee wordt beoogd
  • wat grondbeleid is en hoe daarmee kan worden omgegaan
  • hoe de taakverdeling is tussen rijk, provincie en gemeente
  • welke bevoegdheden de verschillende bestuursorganen bij gemeente en provincie hebben
  • wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de instrumenten voor gebieds- en projectontwikkeling
  • wat de onderlinge samenhang tussen die instrumenten is
  • hoe een verantwoorde keuze gemaakt kan worden voor een concrete situatie
  • hoe de praktijk en de rechter met de huidige wetgeving omgaat
  • wat de nieuwe Omgevingswet in petto heeft

U leest bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn van structuurvisies en bestemmingsplannen, wanneer een beheersverordening een aantrekkelijk alternatief is voor een bestemmingsplan en wat bepalend is voor de keuze tussen een omgevingsvergunning, bestemmingsplan, coördinatieregeling of Chw-bevoegdheid voor een project.

 

Het boek sluit af met een vragenlijst en tips voor de politieke discussies over ruimtelijke ordening bij een gemeente of een provincie. Aan de hand daarvan kan de dialoog tussen gemeenteraad en college van B&W of provinciale staten en GS worden gevoerd.

 

Met dit boek kunt u dus de actualiteit van de ruimtelijke ordening aan!

€29.95

Product delen

Auteur
Inkijkversie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

mr. T.H.H.A. (Trees) van der Schoot

Trees van der Schoot, werkzaam onder de naam Van der Schoot Advies is al meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van de RO als adviseur, auteur, inleider, docent en trendvolger. Als docent was zij verbonden aan de OU te Heerlen en is zij verbonden aan diverse praktijkacademies. Zij is ook auteur van RO voor raadsleden en bestuurders en Trends en Tips 2013-2016.

Bekijk auteursprofiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 343 g
Afmetingen 208 x 147 x 15
ISBN 9789491930027
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.