Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780415783378 Categorie:
eng |
1 januari 2013
Nonprofit Governance
The current fashion for rolling back the state has seen the nonprofit or third sector playing an increasing role in what were previously the heartlands of the public sphere. The growing significance of the sector and its increasing reliance on public funds mean it has also attracted increased scrutiny. From outside the sector concerns have been raised about the accountability and performance of nonprofit organizations. From within the sector there has been considerable debate about whether the increased reliance on government contracts is in danger of undermining the sector’s independence. As a result the spotlight has fallen on governance arrangements and whether they are adequate to ensure that nonprofit organizations are effective and accountable for their actions, and able to retain their independence. This collection offers a comprehensive assessment of research on the governance of nonprofit organizations. Nonprofit governance research has been dominated by the study of boards of unitary organizations and has paid insufficient attention to the multi-level nature of governance, governance relationships and dynamics, and the contribution of actors other than board members, to governance processes. Drawing on the research of leading scholars in the US, UK, Canada and Australia, this book presents new perspectives on non-profit governance, which help to overcome these weaknesses. Written in an accessible manner the book will be of value to scholars, researchers, students, reflective practitioners and governance consultants and advisers.

De huidige mode van het terugdringen van de staat heeft ertoe geleid dat de non-profitsector of de derde sector een steeds grotere rol is gaan spelen in wat vroeger het hart van de publieke sfeer was. Het groeiende belang van de sector en zijn toenemende afhankelijkheid van overheidsmiddelen betekenen ook dat er meer toezicht op is gekomen. Van buiten de sector is bezorgdheid gerezen over de verantwoordingsplicht en de prestaties van non-profitorganisaties. Binnen de sector is er veel discussie geweest over de vraag of de toegenomen afhankelijkheid van overheidscontracten de onafhankelijkheid van de sector dreigt te ondermijnen. Als gevolg daarvan is de schijnwerper gericht op bestuursregelingen en de vraag of deze toereikend zijn om ervoor te zorgen dat non-profitorganisaties effectief zijn en verantwoording afleggen voor hun daden, en in staat zijn hun onafhankelijkheid te behouden. Deze verzameling biedt een uitgebreide beoordeling van onderzoek naar het bestuur van non-profitorganisaties. Het onderzoek naar het bestuur van non-profitorganisaties werd gedomineerd door de studie van besturen van unitaire organisaties en heeft onvoldoende aandacht besteed aan het multi-level karakter van bestuur, bestuurlijke relaties en dynamiek, en de bijdrage van andere actoren dan bestuursleden, aan bestuursprocessen. Op basis van het onderzoek van vooraanstaande wetenschappers in de VS, het VK, Canada en Australië, presenteert dit boek nieuwe perspectieven op non-profit bestuur, die helpen om deze zwakke punten te overwinnen. Het boek is op een toegankelijke manier geschreven en zal van waarde zijn voor wetenschappers, onderzoekers, studenten, reflecterende beroepsbeoefenaars en bestuursadviseurs en -adviseurs.

€75.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht 480 gr
Afmetingen 234 X 157 X 22
ISBN 9780415783378
NUR BUS041000