Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789013131796 Categorie:
Nederlands |
15 mei 2015
 | 
0,0 rating
(0)
Expropiation law in Europe

How can land be expropriated across Europe? What common themes might there be, if any, in this area of the law? What lessons can we learn from a comparative analysis of expropriation?

In Expropriation Law in Europe, Sluysmans, Verbist and Waring (eds) present the first comparative overview of expropriation law in Europe covering 15 different jurisdictions. Compulsorily taking land, even with the payment of compensation, has long been politically and socially contentious.

First comparative overview
Today, concerns about controlling expropriation have been exacerbated by globalization, expropriation for economic development purposes, and the increasing influence of the European Convention on Human Rights. This book thus provides, for the first time, a necessary and fascinating survey of expropriation law across Europe. Geographically, the book covers a large swathe of Europe from Norway to Spain, Ireland to Greece, via Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, England, France, Germany, Hungary, Italy, The Netherlands, Poland and Sweden.

Expert contributors
Expert contributors in each jurisdiction have written country-specific chapters describing the operation of national laws on expropriation. For many of the countries represented, this book is the first English-language description of their national expropriation law. Additionally, the editors provide a useful overview of the common traditions in expropriation law, grounds for opposing an expropriation and compensation rules before suggesting some ‘core principles’ of European expropriation law. As such, Expropriation Law in Europe provides an invaluable comparative resource for all lawyers, practitioners and individuals interested in how the expropriation of land is controlled across Europe.

 

Hoe kan grond in heel Europa worden onteigend? Welke gemeenschappelijke thema’s zijn er eventueel op dit rechtsgebied? Welke lessen kunnen we trekken uit een vergelijkende analyse van onteigening?

In Expropriation Law in Europe presenteren Sluysmans, Verbist en Waring (eds) het eerste vergelijkende overzicht van het onteigeningsrecht in Europa, dat 15 verschillende jurisdicties bestrijkt. Het onteigenen van land, zelfs met betaling van een schadeloosstelling, is lange tijd politiek en sociaal omstreden geweest.

Eerste vergelijkend overzicht
Vandaag is de bezorgdheid over de controle op onteigening toegenomen door de globalisering, onteigening voor economische ontwikkelingsdoeleinden en de toenemende invloed van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dit boek biedt dus voor het eerst een noodzakelijk en fascinerend overzicht van het onteigeningsrecht in Europa. Geografisch bestrijkt het boek een groot deel van Europa, van Noorwegen tot Spanje, Ierland tot Griekenland, via België, Bulgarije, Tsjechië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen en Zweden.

Deskundige medewerkers
In elk rechtsgebied hebben deskundigen bijdragen geleverd die landspecifieke hoofdstukken hebben geschreven waarin de werking van de nationale wetgeving inzake onteigening wordt beschreven. Voor veel van de vertegenwoordigde landen is dit boek de eerste Engelstalige beschrijving van hun nationale onteigeningswetgeving. Daarnaast geven de samenstellers een nuttig overzicht van de gangbare tradities in het onteigeningsrecht, de gronden voor verzet tegen een onteigening en de vergoedingsregels, alvorens een aantal “kernbeginselen” van het Europese onteigeningsrecht voor te stellen. Onteigeningsrecht in Europa is dan ook een waardevolle vergelijkende bron voor alle juristen, beoefenaars van juridische beroepen en personen die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop de onteigening van grond in Europa wordt geregeld.

€114.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 942 gr
Afmetingen 251 X 169 X 31
ISBN 9789013131796
NUR 823