Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789044134261 Categorie:
Nederlands |
30 mei 2016
De economie van de woningmarkt

Dit boek is het resultaat van 10 jaar Vlaams woningmarktonderzoek en de toepassingen ervan in de praktijk. Het geeft een overzicht van de recente internationale wetenschappelijke literatuur en de toepassing hiervan op Vlaanderen. Die combinatie zorgt ervoor dat zowel de invloed van lokale kenmerken als de algemene macro- economische en internationale tendensen aan bod komen.

We zoomen in op diverse deelmarkten: de koop-, huur-, nieuwbouw- en hypotheekmarkt. De onderlinge verwevenheid tussen deze markten heeft implicaties voor de woonfiscaliteit en de samenhang tussen regionale markten. Bovendien is de waarde van iedere woning uniek en bepaald door een aantal liggings-, grootte- en kwaliteitskenmerken, wat in hedonische prijzenmodellen geanalyseerd wordt.

Voor beleidsmedewerkers, vastgoedmakelaars en -ontwikkelaars, maar ook voor beleggers, onderzoekers, studenten en iedereen met een interesse voor vastgoed, biedt dit boek toepasselijke inzichten:

Vastgoed vormt een alsmaar groeiend deel van het vermogen van huishoudens. Hoe is dit te verklaren?
Wat is de rol van de interestvoet?
Zijn langetermijnvooruitzichten mogelijk?
Welke rol spelen demografische evoluties in dit verhaal?
Welke beleidsmaatregelen zorgen voor een ‘gezonde’ woningmarkt?
Loont het om te shoppen bij banken voor een lagere hypotheekrente?

Over de auteur(s)
De auteurs zijn een team onderzoekers onder leiding van prof. Erik Buyst, allen verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven.
Prof. dr. Erik Buyst is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de economische geschiedenis en de woningmarkt. Hij was promotor van diverse grote woononderzoeksprojecten: het Kenniscentrum duurzaam Woonbeleid (2004- 2006), het steunpunt Ruimte en Wonen – team wonen – (2007-2011) en het Steunpunt Wonen (2012-2015, 2016-2020).
Frank Vastmans studeerde handelsingenieur en master of statistics aan de KU Leuven en werkte tot 2008 als marktanalist en database consultant. Sindsdien onderzoekt hij binnen het Steunpunt Wonen een breed spectrum van topics uit de woningmarkteconomie (woningprijsevoluties, woonfiscaliteit, www.huurschatter.be, nieuwbouw, …).
Roel Helgers is doctoraal onderzoeker aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en sinds 2012 verbonden aan het Steunpunt Wonen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op regionale woningprijsontwikkelingen en het toepassen van de hedonische prijzenmethode bij het bestuderen van woningprijzen.
Sven Damen is doctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Economische Studiën. Hij voert onderzoek naar de determinanten van woningprijzen en de keuzes van huishoudens op de hypotheekmarkt.
Geert Goeyvaerts is doctoraal onderzoeker aan VIVES, Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op het publiek beleid rond de woningmarkt en specifiek op het effect van belastingen en subsidies op het beslissingsgedrag van huishoudens.

€23.70

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Maklu, Uitgever
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 279 gr
Afmetingen 240 X 160 X 10
ISBN 9789044134261
NUR 780