Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

Dit boek is grofweg verdeeld volgens de chronologie van de besluitvorming over handhaving van omgevingsrecht in de brede zin van het woord: ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘ná’ het handhavingsbesluit. Het zwaartepunt ligt in het bestuursrechtelijke perspectief. Waar nodig is natuurlijk ook de Omgevingswet meegenomen.