Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

Het aanbesteden van en inschrijven op overheidsopdrachten is voor menigeen een zware opgave. Dat is deels te wijten aan de wet- en regelgeving in kwestie. En deels ook aan een veelheid aan begrippen en het jargon. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met ‘aanbesteding’, ‘effectiviteitsbeginsel’, ‘manipulatieve inschrijving’, ‘methode van gemiddelde prijzen’, ‘motiveringsgebrek’, ‘of gelijkwaardig’ en ‘voorbehouden opdrachten’?

 

In dit boek worden begrippen en het jargon praktisch toegankelijk gemaakt, zodat op handige wijze tenminste één drempel ter zake aanbesteden en inschrijven wordt weggenomen, de communicatie wordt verbeterd, en de opgave wordt verlicht.

 

Dit boek is bestemd voor degenen die direct zijn betrokkenen bij een aanbesteding, zoals inkopers, projectleiders, vak- en beleidsambtenaren, technici, juristen, budgethouders, bestuurders, politieke vertegenwoordigers en ondernemers.