Regelingtype

ministeriele-regeling (8) AMvB (2) Wet (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1)