Regelingtype

Wet (2) ministeriele-regeling (2)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1)