Regelingtype

Wet (6) ministeriele-regeling (5) AMvB (2)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1)