Regelingtype

Wet (4) AMvB (1) Circulaire (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (2)