293 wetten

Regelingtype

AMvB (199) ministeriele-regeling (52) Beleidsregel (17) Wet (14) KB (6) zbo (3) Circulaire (2)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (165) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (51) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (35) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (15) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (8) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (8) Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Defensie (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:College sanering zorginstellingen (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1)