Valt mijn bouwplan onder de Kruimelregeling?

Antwoord

We hebben al vaker geschreven over de Kruimelregeling, maar deze regeling biedt dan ook zoveel mogelijkheden, dat we er nog niet over uitgepraat zijn. Stel u heeft plannen voor het gebruiken van een perceel grond. U wilt de bestemming van het perceel wijzigen van kantoor naar woning. In dat geval is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen, wat vaak behoorlijk veel tijd, geld en moeite kost. Alle reden dus om te onderzoeken of uw bouwproject een activiteit is die onder de mogelijkheden valt!

Wanneer het bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt om af te wijken van het bestemmingsplan, biedt de Kruimelregeling in sommige gevallen een mogelijkheid om het pand in afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken. De Kruimelregeling is een verkorte procedure van 8 weken, waarmee u een vergunning kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. Hierbij is een uitvoerige ruimtelijke onderbouwing niet nodig en de leges voor deze procedure zijn slechts een fractie van de leges voor een bestemmingswijziging. Om in aanmerking te komen voor de kruimelregeling dient het betreffende perceel binnen de bebouwde kom te zijn gelegen. Daarnaast mogen er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd om de nieuwe bestemming mogelijk te maken en mogen deze het bebouwde oppervlak of het bouwvolume van het gebouw vergroten.

Als u voldoet aan deze voorwaarde, betekent dat dat uw plan onder de kruimelregeling valt wat betreft het gebruik van een perceel. Uw plan heeft dan kans van slagen heeft, mits de gemeente uw beroep op de kruimelregeling honoreert. Dit is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente is niet verplicht om de vergunning te verlenen, omdat zij beleidsvrijheid heeft. Het is van belang om te onderzoeken wat het beleid is van de gemeente om argumenten te kunnen bedenken welke u kunt gebruiken om de gemeente over de streep te trekken.

Al met al is het heel nuttig om te onderzoeken of uw bouwplan onder de Kruimelregeling valt. Dit brengt immers allerlei voordelen met zich mee. Eigenlijk zou u dat uitzoekwerk al moeten doen in de fase voordat u naar de gemeente gaat. Het is slim om bij de gemeente goed beslagen ten ijs te komen, door te onderzoeken wat het beleid is van de gemeente en argumenten te bedenken die u tegen de gemeente kunt gebruiken.

Wij kunnen ons voorstellen dat het u veel tijd kost om hiermee aan de slag te gaan. Wij kunnen u tijd besparen door bij ons een haalbaarheidstoets aan te vragen. Wij zoeken dan voor u uit welke mogelijkheden het bestemmingsplan je biedt en of er eventueel een mogelijk bestaat om van het bestemmingplan af te wijken. Na de haalbaarheidstoets kunnen wij namens u de gemeente benaderen om toestemming voor het bouwplan te verkrijgen. Ook kunnen wij bepaalde onderdelen van het proces overnemen.

Datum: 11 September 2017