Moet ik een gebruiksmelding doen?

Vraag

Een pand bestaat uit 4 bouwlagen (drie verdiepingen). Op de begane grond is een winkel gevestigd en daarboven drie verdiepingen waar kamergewijs wordt gewoond. Die drie verdiepingen zijn van verschillende eigenaren, maar hebben op de begane grond wel een gemeenschappelijke ingang en een gezamenlijk trappenhuis. Er zijn wel gescheiden ingangen per verdieping. Op de eerste verdieping wonen 4 mensen kamergewijs, op de tweede 1 persoon en op de 3e verdieping wonen 2 personen. Per verdieping dus minder dan 5 personen (grens voor een gebruiksmelding), maar in het gehele pand wonen 7 personen, verdeeld over drie verdiepingen.

Moet er voor het gebruik van het pand c.q. de verdiepingen een gebruiksmelding worden gedaan? En zo ja, door wie moet dat dan gedaan worden?

Antwoord

De melding brandveilig gebruik is gericht op het brandveilig gebruik van gebouwen of delen van gebouwen. Artikel 1.18, eerste lid onder b stelt dat een woonfunctie voor kamergewijze verhuur meldingplichtig is. In uw geval is sprake van 3 boven elkaar gelegen woonfuncties die gebruikt worden voor verhuur. Geen van de drie is echter meldingplichtig aangezien er geen sprake is van 5 wooneenheden en dus ook niet van kamergewijze verhuur als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2012.

Toelichting

De drie woonfuncties mogen in gebruik genomen worden zonder melding brandveilig gebruik. De winkel zal wellicht wel meldingplichtig zijn, maar zolang de winkel en woningen geen vluchtroutes delen blijven de woningen buiten die melding. Ik wil u er wel nog op wijzen dat het vrij houden van het trappenhuis een gezamenlijke verantwoordelijk is van alle drie de woningen. Dit soort portieksituaties is toegestaan maar qua vluchten in potentie zeker risicovol.

Datum: 4 July 2018