Hoe kunnen kruimelafwijkingen gecombineerd worden?

Antwoord

Verschillende kruimelafwijkingen kunnen in één omgevingsvergunning gecombineerd worden. Daarover hebben wij al vaker geschreven. Maar wist u dat kruimelafwijkingen ook gecombineerd kunnen worden met de mogelijkheden uit het bestemmingsplan? Die mogelijkheid bestaat zelfs al vóór het hoofdgebouw gebouwd is! Welke mogelijkheden er precies bestaan om te combineren met kruimelafwijkingen, leggen wij uit in onze nieuwe blog.

Recent kregen wij van iemand de vraag of op een stuk grond waar één woning gerealiseerd mocht worden, op een eenvoudige manier twee woningen gerealiseerd kunnen worden. De procedure om de bestemming te wijzigen duurt lang en is erg kostbaar. In sommige gevallen kan er van het bestemmingsplan afgeweken met behulp van de kruimelregeling. Dit kan zelfs al vóór de woning gerealiseerd is.

De kruimelregeling

Een bouwplan moet in principe passen binnen het bestemmingsplan. Als het niet binnen het bestemmingsplan past, kan door middel van de kruimelregeling vaak alsnog een vergunning verleend worden. De kruimelregeling is een lijst met bouwsiactiviteiten waarvoor de gemeente een vergunning kan verlenen, zelfs als het niet binnen het bestemmingsplan past. Het bestemmingsplan hoeft in dat geval niet gewijzigd te worden. Zo kan er bijvoorbeeld van de maatvoering, of het vereiste gebruik worden afgeweken. Welke mogelijkheden de kruimelregeling biedt, kunt u hier lezen.

Combineren van mogelijkheden

In één vergunning kunnen verschillende onderdelen van de kruimelregeling gecombineerd worden. De meest opvallende combinatie is het gebruiken van een pand in strijd met het bestemmingsplan en het uitbreiden van het gebouw. Als toestemming wordt verleend om een pand in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken, mag het bebouwde oppervlak namelijk volgens de wettekst niet vergroot worden. Toch is in de rechtspraak meermaals bevestigd dat ook deze combinatie is toegestaan.

Door de onderdelen voor afwijkend gebruik en de uitbreiding van een pand te combineren, komt de eis dat het bebouwde oppervlak niet vergroot mag worden te vervallen. Een kantoorpand kan bijvoorbeeld als woonruimte in gebruik genomen worden, en in dezelfde vergunning kan toestemming worden verleend om een aanbouw te bouwen.

Kruimelregeling combineren met een nog niet bestaand pand

Ook kan in één vergunning de mogelijkheden uit het bestemmingsplan gecombineerd worden met de kruimelafwijkingen. Gedacht kan worden aan plannen om een woning te realiseren. De gehele woning voldoet aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan, behalve de voorwaarde voor de hoogte.

Van de maximale hoogtematen uit het bestemmingsplan kan worden afgeweken met de kruimelregeling. Als de woning voldoet aan alle andere voorwaarden uit het bestemmingsplan, kan in een enkele vergunning toestemming worden verleend om een woning te bouwen die hoger is dan het bestemmingsplan toestaat. Dat de woning feitelijk nog niet bestaat, maakt in dat geval niet uit.

Beperking combinatiemogelijkheden

Voordat een pand gebouwd is, kan geen toestemming worden verleend om het pand in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. In zoverre wordt de mogelijkheid om een kruimelafwijking met mogelijkheden in het bestemmingsplan te combineren dus beperkt. Op de kavel uit de inleiding kan dus slechts één woning gerealiseerd worden. Om een tweede woning te realiseren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De kruimelregeling kan niet worden gebruikt om een tweede woning toe te staan. Deze uitspraak heeft dat duidelijk gemaakt.

Conclusie

Als u bouwplannen hebt die niet binnen het bestemmingsplan passen, is er vaak nog veel mogelijk als de kruimelregeling gebruikt wordt. De verschillende mogelijkheden uit de kruimelregeling kunnen gecombineerd toegepast worden, zelfs bij nieuwbouw! De voorwaarde is echter wel dat bij nieuwbouw het te bouwen hoofdgebouw binnen de bestemming past.

Datum: 9 April 2018