De voormalige kruimelregeling: hoe zit dat precies in relatie tot de Ladder?

Antwoord

Voor de zogenaamde kruimelregeling in het Bor geldt, dat die is verruimd en dus meer mogelijkheden biedt.

Toelichting

Het betekent dat een verandering van het gebruik van bouwwerken (ongeacht het aantal vierkante meters en woningen dat daarmee mogelijk wordt gemaakt) niet Ladderplichtig is, net als de tijdelijke afwijking (5-10 jaar) van het bestemmingsplan. Voor een periode van ten hoogste 10 jaar kan een ander gebruik van gronden of bouwwerken worden mogelijk gemaakt volgens Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
Dit betekent dat herbestemming in ieder geval niet Ladderplichtig is, maar dat daarbij wel een goede ruimtelijke onderbouwing nodig is. De vraag is in hoeverre dit ook geldt bij transformatie.
In provinciale ruimtelijke verordeningen kunnen (motiverings)regels worden opgenomen die gebruikmaking van de verruimde mogelijkheden van de kruimelregeling teniet kunnen doen. Dat kan dus ook een verantwoording aan de Ladder zijn.

Datum: 1 January 2016
Bron: Provincie Zuid-Holland