Workshop Interbestuurlijke Verhoudingen - Jan van Oosten

Samenvatting:

In deze introductie video legt Jan van Oosten kort uit wat aan de orde komt in de workshop Interbestuurlijke Verhoudingen tijdens de Kennismarkt op 7 november. Onder de Omgevingswet is het uitgangspunt dat de gemeentelijke bestuursorganen bevoegd gezag zijn. Zo stelt de gemeenteraad het omgevingsplan vast en is het primair het college van burgemeester en wethouders dat omgevingsvergunningen verleent. De gemeentelijke ruimte om gebruik te maken van hun bevoegdheden is beperkt door provinciale en rijksregelgeving
Klik hier voor meer informatie over de Kennismarkt.

Datum: 7 September 2017