Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Voor professionals in het natuurbeschermingsrecht: uitspraak over vrijstelling in faunabeheerplannen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (19 april 2023) een uitspraak gedaan over landelijke vrijstellingen in faunabeheerplannen van de provincie. De uitspraak bouwt voort op een eerdere uitspraak van april 2021 die alleen over provinciale vrijstellingen ging.

19 april 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Vrijstellingen

De uitspraak van vandaag gaat over een faunabeheerplan van de provincie Noord-Holland. Een faunabeheerplan regelt het duurzaam beheer van in het wild levende dieren, de bestrijding van dieren die schade veroorzaken en de jacht binnen de provincie. De provincie heeft het plan goedgekeurd. In de provinciale verordening en in de Regeling natuurbescherming (een amvb) hebben de provincie en respectievelijk de minister van LNV vrijstellingen opgenomen. Zo'n vrijstelling is een uitzondering op het wettelijk verbod om diersoorten te doden. Zowel de landelijke als de provinciale vrijstellingen moeten vervolgens in een faunabeheerplan worden 'uitgewerkt' om gebruikt te kunnen worden.

Provinciale vrijstelling

In de uitspraak van april 2021 (202000371/1/A3) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak al dat bij de beoordeling van een faunabeheerplan gekeken moet worden of de 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 vrijstelling om dieren te doden voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming. Op deze manier is gewaarborgd dat de rechter zich kan uitspreken over de vraag of de provinciale vrijstelling voldoet aan de eisen die de Wet natuurbescherming daaraan stelt. Die wettelijke eisen zijn er om te voorkomen dat diersoorten worden gedood terwijl andere goede oplossingen mogelijk zijn.

Landelijke vrijstelling

In de uitspraak van vandaag staat dat dit óók geldt voor 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 vrijstellingen die in de Regeling natuurbescherming zijn opgenomen. Ook voor die vrijstellingen is belangrijk dat in het kader van het faunabeheerplan wordt beoordeeld of die voldoen aan de Wet natuurbescherming, omdat die anders nooit door de bestuursrechter kunnen worden beoordeeld.

Wat betekent dit?

In deze zaak over het Noord-Hollandse faunabeheerplan komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot de conclusie dat de onderbouwing van zowel de provinciale als de landelijke vrijstellingen onvoldoende is. Daarom mag er niet van deze vrijstellingen worden uitgegaan. In afwachting van een betere onderbouwing moet de Faunabeheereenheid voorlopig ontheffingen aanvragen als zij binnen de provincie Noord-Holland de knobbelzwaan, de meerkoet, de spreeuw, de gaai, de ekster, de houtduif, de zwarte kraai, het konijn en de vos moet doden.

Artikel delen