Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verzoek om handhaving én een verzoek om een verkeersbesluit te nemen

Appellant had last van het laden en lossen bij een bedrijf. Hij vond dat hij gehinderd werd, omdat tijdens het laden en lossen de voertuigen dwars over de weg stonden. Hij verzocht het college om handhavend op te treden en een verkeersbesluit te nemen.

12 april 2024

Samenvatting

Samenvatting

In deze uitspraak van de Afdeling stond niet meer ter discussie dat het college het verzoek om handhaving af mocht wijzen. Er stond inmiddels alleen nog ter discussie of het college het verzoek om een verkeersbesluit te nemen af mocht wijzen.

Het college heeft mogelijke verkeersbesluiten onderzocht. Als er wordt geladen en gelost dan kan het bestemmingsverkeer de vrachtwagen passeren via het naastgelegen parkeerterrein. De bereikbaarheid van het achterliggende gebied komt daardoor niet in gevaar.

Verder overweegt het college dat de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit in dit geval niet evenredig zijn in verhouding tot het met het verkeersbesluit te dienen doel. Een verkeersbesluit, meer specifiek een stopverbod, zou betekenen dat het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten onmogelijk wordt.

De Afdeling concludeert dat het college verzoek om een verkeersbesluit te nemen af mocht wezen, alleen al omdat het niet noodzakelijk was.

Nu het college zelf de onevenredigheid van een verkeersbesluit aanvoerde en appellant hierop reageerde, gaat de Afdeling ook in op deze evenredigheidsbeoordeling van het college. De Afdeling vindt het terecht dat het college het belang van het bedrijf in dit geval zwaarder laat wegen dan het belang van appellant.

Voor de praktijk is deze uitspraak weer een herinnering dat er meerdere aanvragen in één brief kunnen staan. Zeker bij een verzoek om handhaving kunnen er impliciet ook aanvragen verscholen liggen om andere (niet handhavende) besluiten te nemen.

Artikel delen