Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Planregel voor bescherming karakteristieke bedrijfsschuren niet in overeenstemming met provinciale verordening. (Bedum)

Karakteristieke en beeldbepalende gebouwen mogen volgens de provinciale verordening alleen worden gesloopt als onderzocht is of zinvol hergebruik overeenkomstig de geldende bestemming mogelijk is.

12 februari 2020

Daarnaast moet worden bezien of in het betreffende pand een andere passende functie objectief gezien valt te realiseren. Omdat die laatste eis voor de sloop van “karakteristieke bedrijfsschuren” ontbrak in het bestemmingsplan van Bedum, stelden GS beroep in. De Afdeling heeft op de zitting een uitleg met partijen besproken die inhoudt dat als de ondernemer zich ondanks overleg met de raad niet kan vinden in hergebruik voor een andere functie, een sloopvergunning kan worden verleend.

Download de publicatie via de website van AKD.

AKD

Artikel delen