Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Het feit dat er geen kostenverhaal mogelijk is bij anterieure overeenkomst of op grond van een exploitatieplan/omgevingsplan, maakt niet dat een plan niet (financieel) uitvoerbaar is.

De rechter overweegt: In (...) de plantoelichting is de economische uitvoerbaarheid toegelicht. De economische uitvoerbaarheid van het plan is daarin gekoppeld aan de vaststelling van het exploitatieplan. Hoewel het exploitatieplan zal worden vernietigd, heeft de raad op de zitting nader toegelicht dat op andere wijze de financiële uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd en de raad zo nodig tot onteigening kan en zal overgaan om de toegekende bestemmingen te realiseren.

2 april 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

Timpaan en BPD hebben dit standpunt van de raad verder niet bestreden, zodat geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad op voorhand had moeten inzien dat het plan niet uitvoerbaar is.

Les voor de praktijk: kostenverhaal en financiële uitvoerbaarheid zijn niet op één lijn te stellen!

AKD

Artikel delen