Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Burgemeester geeft bij verlenen nachtontheffing onjuiste toepassing aan in APV opgenomen overlastverbod

De Afdeling oordeelt in haar uitspraak van 17 april 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1526) dat de Algemene Plaatselijke Verordening (”APV”) geen ruimte biedt aan de burgemeester voor het verlenen van twee nachtontheffingen, als er door enige verstoring sprake is van een nadelige invloed op de openbare orde of op het woon-of leefklimaat.

25 april 2024

Samenvatting

Samenvatting

Een omwonende was in bezwaar en (hoger) beroep gekomen tegen de nachtontheffingen die de burgemeester voor twee naast elkaar gelegen partycentra had verleend.

Op basis van de ontheffingen gelden voor de partycentra, waar verdeeld over zes zalen met een totale capaciteit van 5000 mensen diverse (grootschalige) gelegenheden kunnen plaatsvinden, voor de duur van 10 jaar verruimde openingstijden met op de vrij-, zater- en zondagen een sluitingstijd van 5:00 uur.

De Afdeling stelt voorop dat het betreffende APV-artikel expliciet bepaalt dat de ondernemer ten genoegen van de burgemeester moet aantonen dat de exploitatie van die horeca-inrichting geen nadelige invloed heeft op de openbare orde of op het woon- of leefklimaat in de naaste omgeving van die horeca-inrichting’.  

In dit geval heeft de burgemeester geoordeeld dat beide partycentra niet een dusdanig nadelige invloed hebben op de openbare orde of op het woon- of leefklimaat, dat op grond hiervan de nachtontheffingen hadden moeten worden geweigerd.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de burgemeester een onjuiste toepassing gegeven aan het APV-artikel door te toetsen aan het criterium ‘een dusdanig nadelige invloed’, aangezien het artikel geen ruimte geeft om een ontheffing te verlenen als er door enige verstoring sprake is van een nadelige invloed op de openbare orde of op het woon-of leefklimaat.

Mede gelet op de jarenlange overlastklachten van omwonenden heeft de burgemeester volgens de Afdeling onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de exploitatie van de partycentra ondanks de geconstateerde verstoringen geen nadelige invloed heeft op de openbare orde of op het woon- of leefklimaat in de naaste omgeving. 

Artikel delen