Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bezwaarschrief per reguliere post versturen niet altijd verstandig

Het verzenden van een processtuk via reguliere post kan vervelende gevolgen hebben voor het halen van een termijn en is uitdrukkelijk op eigen risico. Aangetekend (of digitaal) zou de voorkeur moeten hebben (vergelijk: ECLI:NL:RBMNE:2021:6372 en ECLI:NL:RVS:2022:1553).

24 januari 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

In dit geval is sprake van een slecht bereikbare brievenhuis op Rotterdam The Hague Airport. Daardoor zou een op 11 oktober 2021 gepost processtuk pas later zijn opgehaald en voorzien zijn van een poststempel van 15 oktober 2021. Bewijsrechtelijk is het uitgangspunt dat het poststempel bepaalt wanneer ter post bezorgd is en of een poststuk tijdig is ingediend. Het is dan aan de indiener om aannemelijk te maken dat het poststuk eerder dan de datum van de poststempel ter post is bezorgd. Daarvoor is onvoldoende dat het poststuk volgens een vaste werkafspraak door een secretaresse in de brievenbus op het terrein van Rotterdam The Hague Airport is gedeponeerd. Dat geldt ook voor de ‘uitgaande post lijst’. De hoogste bestuursrechter acht het ook van belang dat de indiener kennelijk op de hoogte was van de slechte bereikbaarheid van de postbus en er desondanks voor gekozen heeft daar alsnog gebruik van te maken voor dit soort belangrijke poststukken.