← Terug naar vorige pagina

Belanghebbende op 80 meter afstand maar met bosje ertussen?


In de uitspraak van de Afdeling van 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3470 is de vraag aan de orde of appellant belanghebbende is bij handhaving ten aanzien van de aanwezigheid van verschillende bouwwerken nabij zijn perceel. In dat verband speelt naar vaste rechtspraak van de Afdeling een rol of appellant gevolgen van enige betekenis ondervindt van de aanwezige bouwwerken.

In dit geval stond het dichtstbijzijnde bouwwerk op 80 meter van het perceel van appellant. Tussen de percelen lag een stuk bos van Natuurmonumenten bestaande uit dichte beplanting van naald- en loofbomen en struiken. Verder hadden de bouwwerken geringe afmetingen. Onder die omstandigheden is géén sprake van gevolgen (zicht noch ruimtelijke uitstraling) van enige betekenis.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3470

    Bij besluit van 11 oktober 2016 heeft het college het verzoek van [appellant], [belanghebbende A] en [belanghebbende B] om handhavend op te treden tegen bouwwerken op en gebruik van het perceel ten noordwesten van het adres [locatie] te Zeddam, kadastraal bekend als gemeente Zeddam, sectie […], nummer […], afgewezen.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3470
Datum publicatie 18-10-2019