← Terug naar vorige pagina

Verzekeraar vergoedt kosten bestuursdwang van ruim 314.000 euro: procesbelang verzekerde


Het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft in mei 2018 spoedeisende bestuursdwang toegepast nadat bij een stalbrand asbest is vrijgekomen en verspreid in de omgeving. In juli 2018 krijgt de veehouder in kwestie de kostenverhaalsbeschikking toegezonden van ruim 380.000 euro, in juli 2019 gewijzigd vastgesteld op ruim 314.000 euro.

De veehouder wordt in zijn bezwaar tegen het bestuursdwangbesluit en de kostenverhaalsbeschikking niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen procesbelang zou hebben. De schade-expert van de verzekeraar zou tijdens de hoorzitting in bezwaar namelijk verklaard hebben dat alle kosten onder de verzekering van de veehouder vallen.

Naar het oordeel van de Raad van State rust op de veehouder een betalingsverplichting; de contractuele relatie tussen de veehouder en zijn verzekeraar staat daar los van. De Raad van State oordeelt dat de veehouder wel degelijk procesbelang heeft. Het besluit op bezwaar wordt vernietigd en het college van B&W moet binnen 12 weken na de uitspraak alsnog een (inhoudelijk) besluit op bezwaar nemen.

 • Procesbelang indien een ander de kosten voor zijn rekening neemt?

  Mr. M.H. Blokvoort

  [...] de uitspraak van 9 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3415) is de vraag aan de orde of er nog procesbelang bestaat bij een beoordeling van een kostenverhaalbeschikking (bestuursdwang) wanneer een [...]

  Lees verder
 • Kosten bestuursdwang na asbestbrand vergoed door verzekeraar. Gevolgen voor procesbelang eigenaar?

  Mr. K. Winterink

  [...] 1 juli 1993 geldt een algeheel verbod op het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten. Asbesthoudende daken op stallen, schuren of bedrijfspanden komen [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3415

  Bij besluit van 3 mei 2018 heeft het college zijn beslissing om op 2 mei 2018 spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het asbest dat is vrijgekomen door de brand op het perceel [locatie] te Hazerswoude-Dorp, op schrift gesteld. Daarbij heeft het aan [appellant] meegedeeld dat de kosten daarvan op hem zullen worden verhaald.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3415
Datum publicatie 11-10-2019