← Terug naar vorige pagina

Doelstelling Stichting in te ver verwijderd verband met bestreden besluit


Door Stichting Vredes- en DuurzaamheidsActiviteiten is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe-Noord. Dat bestemmingsplan maakt  het mogelijk dat op het noordelijke deel van de vliegbasis bedrijvigheid wordt toegestaan die verband houdt met zogenoemde ‘unmanned systems’ (onbemande toestellen die bewapend kunnen zijn). Bekend is – voor de trouwe lezers van onze Omgevingsflits – dat een stichting om belanghebbende te zijn de juiste statutaire doelstelling moet hebben en bovendien feitelijke werkzaamheden dient te verrichten die verband houden met doelstelling. Daarop gaat het echter voor de Stichting niet mis: de Afdeling verklaart de Stichting niet-ontvankelijk omdat – kort gezegd – haar statutaire doelstelling (‘vredeswerk’) in een te ver verwijderd verband staat met het bestreden besluit. Dat mogelijk in de toekomst binnen het plangebied ontwikkelde technologie militair wordt toegepast, is geen direct gevolg van het bestemmingsplan (AbRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1828).

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1828
Datum publicatie 07-06-2019