← Terug naar vorige pagina

Vervlochten hotelstructuur en Wet Bibob


De burgemeester van Amsterdam weigert de exploitatievergunning en drank- en horecawetvergunning (DHW-vergunning) voor een aantal hotels in Amsterdam die in eigendom zijn van één familie, te weten twee broers. Daarnaast worden enkele drank- en horecavergunningen van (hotels van) dezelfde twee broers ingetrokken. Dit vanwege strafbare feiten omtrent de financiering van één van de hotels. Er wordt bezwaar, beroep en uiteindelijk hoger beroep bij de ABRS ingesteld.

Het is volgens de ABRS aannemelijk dat bij de financiering van één van de hotels strafbare feiten zijn gepleegd. Dat de andere hotels niet direct in verband kunnen worden gebracht met deze strafbare feiten maakt volgens de ABRS niet dat de exploitatie- en DHW-vergunningen van die andere hotels niet hadden mogen worden geweigerd dan wel worden ingetrokken. Dit omdat het gaat om gelijksoortige bedrijfsactiviteiten en de hotels allemaal tot dezelfde hotelgroep behoren en indirect volledig in eigendom zijn van de desbetreffende broers. Door de vervlechting van de hotels is het vermoedelijk behaalde voordeel niet slechts beperkt tot één hotel. De ABRS oordeelt dat het dan ook met de andere hotels mogelijk is om de uit de vermoedelijk gepleegde strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten. Gelet hierop heeft de burgemeester zich terecht op het standpunt gesteld dat het ernstige gevaar dat daaruit voortkomt de weigering en intrekking van de exploitatie- en DHW-vergunningen van alle geraakte hotels op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet Bibob rechtvaardigt.

Door Guido Duijvestijn, Ruimtemeesters

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:1471

    Bij besluit van 6 juli 2016 heeft de burgemeester de gevraagde exploitatievergunningen voor Best Western Premier Hotel Couture en Golden Tulip Amsterdam West geweigerd, de gevraagde drank- en horecavergunningen voor Best Western Premier Hotel Couture en Best Western Blue Tower Hotel geweigerd en de voor [bedrijf D], Golden Tulip Amsterdam West en [appellante E] verleende drank- en horecavergunningen ingetrokken. Daarnaast heeft de burgemeester een last onder bestuursdwang opgelegd, inhoudende de exploitatie van de horeca-activiteiten in de bovengenoemde hotels binnen vier weken te beëindigen en beëindigd te houden.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1471
Datum publicatie 22-05-2019
Niet beschikbaar